Υπηρεσίες Marketing

Στόχος μας η ανάπτυξη της εταιρείας σας

Branding

Ενίσχυση της επωνυμίας σας και ενδυνάμωση σχέσης προϊόντος-εταιρείας

Newsletter

Προώθηση της εταιρείας σας μέσω email βάσει στρατηγικής

Google Merchant Center

Οι αγορές στο Google αρχίζουν με το Merchant Center...

Ανάπτυξη Πελατολογίου

Αύξηση πελατολογίου με στοχευμένη πολιτική